นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ ได้มาตรวจเยี่ยมที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จ.นครพนม

26 เมษายน 2016

วันที่ 29 กพ.59 เวลา 13:00 น. นายสว่าง กองอินทร์ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และหัวหน้าโครงการพระราชดำริฯ ในสังกัด สบอ.10 ตรวจราชการและตรวจเยี่ยม ณ ที่ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จ.นครพนม โดยมี นายกฤษฎา  สาครวงศ์ หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ มีนายพิษณุ วงศ์เกษม หัวหน้าหน่อยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ นายเกรียงไกร ลันโคตร หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผายล ที่ ภย7 (ดงน้อย) และ เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมให้การต้อนรับ


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557