นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ ได้มาตรวจเยี่ยมที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จ.นครพนม

26 เมษายน 2016

วันที่ 29 กพ.59 เวลา 13:00 น. นายสว่าง กองอินทร์ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และหัวหน้าโครงการพระราชดำริฯ ในสังกัด สบอ.10 ตรวจราชการและตรวจเยี่ยม ณ ที่ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จ.นครพนม โดยมี นายกฤษฎา  สาครวงศ์ หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ มีนายพิษณุ วงศ์เกษม หัวหน้าหน่อยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ นายเกรียงไกร ลันโคตร หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผายล ที่ ภย7 (ดงน้อย) และ เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมให้การต้อนรับ


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557