วันนี้ 23 มิย.58 เวลา 10.00 น. นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ์ รักษาราชการแทน ผอ.สบอ.10(อุดรธานี) จัดประชุมสภากาแฟของ สบอ.10

23 มิถุนายน 2015

วันนี้ 23 มิย.58 เวลา 10.00 น. นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ์ รักษาราชการแทน ผอ.สบอ.10(อุดรธานี) จัดประชุมสภากาแฟของ สบอ.10 เพื่อเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานของแต่ละส่วน/กลุ่ม โดยมีผอ.ส่วน กลุ่ม ศูนย์ ในสังกัดสบอ.10 เข้าร่วมประชุม


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้