วันที่ 2 มิ.ย. 58 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุง เข้าร่วมโครงการยุทธการขอคืนผืนป่าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กอ.วาริชภูมิจ.สกลนคร

03 มิถุนายน 2015

วันนี้ 2 มิ.ย. 58เวลา10.00 น.กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์โดยหน่วยงานภาคสนามจังหวัดสกลนครร่วมกับทสจ.สกลนครฝ่ายปกครองกำนัลผู้ใหญ่บ้านและองค์กรต่างๆร่วมโครงการยุทธการขอคืนผืนป่าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กอ.วาริชภูมิจ.สกลนคร โดยมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.สกลนคร เป็นประธานในพิธี


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี

    ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี" ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ท้องที่ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

  • การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง ปีงบประมาณ 2561

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านวังแข้

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่