เอื้อเฟื้อสถานที่ประกอบกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนตามโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในระบบสมัครใจ กิจกรรมส่งเสรืมบำบัดฟื้นฟู รุ่นที่ 1/2558 ของศูนย์ฎิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด อำเภอหนองวัวซอ

25 พฤษภาคม 2015

หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวง ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ วิทยากร อส ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด อำเภอหนองวัวซอ ในการฝึกอบรมเยาวชนตามโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในระบบสมัครใจ กิจกรรมส่งเสรืมบำบัดฟื้นฟู รุ่นที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 25 พ.ค.-2 มิ.ย. 2558 รวมประมาณ 120 คน
 
ในวันที่ 27 พ.ค. 2558  นายธวัชชัย แปรงศรี นายอำเภอหนองวัวซอ  รองผู้กำกับ สภ หนองวัวซอ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อปท นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแขกผู้เกียรติ รวมประมาณ 45 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
แบบสมัครใจ ทำดีเพื่อพ่อและเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอหนองวัวซอ และตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวง

แสดงความเห็นต่อข่าวนี้




  • โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี

    ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี" ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ท้องที่ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

  • การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง ปีงบประมาณ 2561

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านวังแข้

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่