28 เมษายน 2558 ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าตรวจติดตามการดำเนินงานหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุง

28 เมษายน 2015

วันนี้28เม.ย.58 เวลา10.00 น.
สบอ.10 (อุดรธานี) โดยหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุง จ.สกลนคร
 
 นายทวี แก้วพวง ผอ.ส่วนจัดการต้นน้ำ
 นายอัศนัย นิลพุดซา ส่วนจัดการต้นน้ำ
 นายฐิติพงษ์ ถาวงกลาง หน.หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุง จ.สกลนคร
ร่วมต้อนรับนายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้ตรวจ
ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
และคณะ ฟังบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงาน ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฎิบัติงาน 
จากหัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุง

แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี

    ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี" ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ท้องที่ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

  • การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง ปีงบประมาณ 2561

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านวังแข้

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่