ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำในลุ่มน้ำวิกฤติ

23 กุมภาพันธ์ 2015

ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำออกตรวจติดตามการจัดทำระบบป่าเปียกตามแนวทางพระราชดำริ  ในพื้นที่....

  1. หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม จ.อุดรธานี
  2. หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำพร้าว จ.หนองคาย
  3. โครงการลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จ.อุดรธานี
  4. โครงการลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.หนองคาย

แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี

    ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี" ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ท้องที่ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

  • การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง ปีงบประมาณ 2561

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านวังแข้

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่