การป้องกันและปราบปราม อุทยานแห่งชาติภูผายล

11 ธันวาคม 2014

ด้านการป้องกันและปราบปรามสามารถจับกุมตรวจยึด มีรายละเอียด ดังนี้ ด้านการป้องกันปราบปรามฯ สามารถจับกุมตรวจยึดมีรายละเอียด ดังนี้ ๑) มีคดี จำนวน ๑๑ คดี ๒) ผู้ต้องหา จำนวน ๑ คน ๓) ของกลาง - ไม้กระยาเลย จำนวน ¬๘๗ ท่อน/เหลี่ยม/แผ่น ปริมาตร ๘.๕๘ ลูกบาศก์เมตร - อุปกรณ์การกระทำผิด จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๑๐ คัน/อัน/ชิ้น ๔) พื้นที่ป่าถูกบุกรุก ๑๒ – ๒ – ๐๐ ไร่

แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันที่๑๕ พ.ค. ๕๙ วน.น้ำตกคอยนาง และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อด.๖(หนองแสง ร่วมกับจนท.ตำรวจ สภ.หนองแสง จับกุมนายชนพล มามีคุณ ๓๖ ปี ๒/๒ ม.๔ ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และนายฉลอง หลงสวนจิต ๒๔ ปี ๗๒ ม.๑๐ ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี พร้อมตรวจยึดไม้พะยูง

  • ต้นไทรใหญ่ต้นนี้ลาดตระเวนพบเมื่อเดือน พ.ค. ๕๗ เขาเกิดและเติบโตห่อหุ้มไม้พะยูงขนาดใหญ่ไว้นานปี คนเห็นแก่ตัวไม่กี่คนลักลอบตัดไม้พะยูง แต่ยังไม่ได้ตัดต้นไทร... 2 ปีต่อมา ลาดตระเวนเดือน พ.ค. ๕๙ คงเป็นคนกลุ่มเดิมตัดต้นไทรใหญ่ เพื่อหวังจะได้ส่วนปลายของไม้พะยูง.

  • นายปัญญา โคตรแสนลี ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมข้าราชการ พนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมงานวันที่ระลึกและพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวั

  • วันนี้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่วนภูผาแดง ร่วมกันดับไฟป่าที่ลามจากไร่อ้อยชาวบ้าน ขณะนี้สามารถควบคุมได้แล้ว