แจ้งเปลี่ยนชื่อเวปไซต์อย่างเป็นทางการ

02 ตุลาคม 2014

แจ้งเปลี่ยนชื่อเวปไซต์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 จากเดิม www.mfcd10.com เปลี่ยนเป็น udonthani.dnp.go.th (ไม่มี www)


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • นายสรไกร จันทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.30

  • การดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10(อุดรธานี)