ทวงคืนผืนป่า พานพร้าว-แก้งไก่ ปลูกต้นไม้ทดแทน เนื่องในวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 57 วันแม่แห่งชาติ

15 สิงหาคม 2014

นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ทวงคืนผืนป่าพานพร้าว-แก้งไก่ พร้อมด้วย นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและทำหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนฯจังหวัดหนองคายอีกหน้าที่หนึ่ง ร่วมกับ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมกันปลูกต้นไม้ทดแทนถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2557 ณ.บ้านหินขาว ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย ในเขตท้องที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนฯ จ.หนองคาย


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557