สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐(อุดรธานี) โดยเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุดรธานี ได้ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการฟื้นฟูสภาพป่า ปวงประชาร่วมใจ เทิดไท้พระแม่ของแผ่นดิน วันที่ 7 ส.ค.57

14 สิงหาคม 2014

วันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐(อุดรธานี) โดยเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี  ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่อด.๑๖(บ้านผือ) เจ้าหน้าที่ ตชด.๒๔(ชุดฉก.นาหลวง) ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านตาดน้ำพุ  ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านห้วยศิลาผาสุก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ และคณะครูพร้อมนักเรียนโรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ ปลูกต้นไม้ตามโครงการฟื้นฟูสภาพป่า ปวงประชาร่วมใจ เทิดไท้พระแม่ของแผ่นดิน 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557