ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10(อุดรธานี)ตรวจเยี่ยมงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดบึงกาฬ

24 มิถุนายน 2014

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10(อุดรธานี) ได้มาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557 มีข้อแนะนำดังนี้

 

  1.ให้เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ไม้ ให้หลากชนิดให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมล็ดพันธุ์ไม้ที่มีค่าหายาก พวกพืชสมุนไพรต่างๆ

 

    เนื่องจากในช่วงนี้ เมล็ดพันธุ์ไม้ต่างๆ เริ่มแก่แล้ว

 

  2.ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ให้จัดทำป้ายชื่อ ชนิดพันธุ์ไม้เพิ่มเติม โดยให้รายละเอียดของชนิดพันธุ์ไม้นั้นๆ และประโยชน์สรรพคุณต่างๆ

   

     โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกพืชสมุนไพร

 

  3.กล้าไม้ที่ทางโครงการฯ ได้เพาะชำไว้แล้ว มีความเหมาะสมที่จะใช้ปลูกในฤดูฝนที่จะมาถึงนี้ เนื่องจากเป็นกล้าไม้ค้างปี

   

     ขอให้โครงการฯดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ไว้ให้หลากชนิดให้มากที่สุด เพื่อใช้ปลูกในปีต่อๆไป


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557