แผนที่ภูมิสารสนเทศ
 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

 
เลือกข้อมูลที่ต้องการ
 
พื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
 
ข้อมูลตำแหน่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานฯ
* เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว
* อุทยานแห่งชาติภูผายล
* อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
* อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
* อุทยานแห่งชาติภูพาน
* อุทยานแห่งชาติภูลังกา
* อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม (เตรียมการ)
* วนอุทยานน้ำตกคอยนาง
* วนอุทยานภูผาแดง
* วนอุทยานภูพระบาทบัวบก
* วนอุทยานบัวบาน
* วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์
* วนอุทยานภูผาแด่น
* วนอุทยานน้ำตกธารงาม
* เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี
* เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู
 
พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ปี 2543 ถึง 2554